Yıllık Mali Tablolar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca hazırlanan İTÜ 2018 yılı mali tablolar yayınlanmıştır.